Αρχική Σελίδα

 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας, η οποία έχει ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με το παραμύθι ως οριζόντια μαθησιακή διαδικασία με απολήξεις την ακρόαση παραμυθιών και την εκμάθηση λογισμικών. Επίσης συμπλέκει διαδραστικά τόσο το γνωστικό πυλώνα και συνακόλουθα εργαλεία, όσο και την αξιοποίηση του φανταστικού του καινοτομικού και της πρωτοβουλιακής δράσης.

 

 Η σελίδα μας έχει ως συστατικά της στοιχεία την επεξεργασία και την παραγωγή παραμυθιού από τα ίδια τα παιδιά, καθώς και την ενεργητική αφήγηση - ακρόαση παραμυθιού. Γενικότερος σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μας την αξία του παραμυθιού αξιοποιώντας τόσο το παραδοσιακό όσο και το νέο τεχνολογικό ένδυμα. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως οργανικό μέσο εργασίας, ως ένα εργαλείο διδασκαλίας αλλά και ως περιβάλλον υλοποίησης διδακτικών στόχων. Οι δυνατότητες που προκύπτουν στη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι απεριόριστες. Ενδεικτικά αναφέρουμε την οργάνωση δραστηριοτήτων, σεναρίων και σχεδίων εργασίας ώστε να εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι, καθώς και στόχοι αισθητικής απόλαυσης.

 

Οι μαθητές του σχολείου ενθαρρύνθηκαν, καθοδηγήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη αυτού του δικτυακού τόπου. Επιλέξαμε τον τίτλο “Μια παρέα με τον… Αίσωπο” για να τονιστεί η αίσθηση της ομαδικότητας και του ελληνισμού. Παραμύθι και τεχνολογία ή τεχνολογία και παραμύθι ας αποτελέσουν ερέθισμα  για μαθητές και δασκάλους για νέες εξερευνήσεις εντός και εκτός σχολείου.