Το Σχολείο μας για το Περιβάλλον

Συμβουλές:

Η βιοποικιλότητα απειλείται

Σύμφωνα με την ενδιάμεση μελέτη του 2008 για την «Οικονομική των Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας» υπολογίζεται ότι:


- 11% των φυσικών περιοχών που απέμειναν το 2000, ενδέχεται να χαθούν κυρίως ως αποτέλεσμα της χρήσης τους για γεωργία, της εξάπλωσης διαφόρων υποδομών και της κλιματικής αλλαγής.


- Περίπου 40% της γης που υπόκειται σε ελαφριάς μορφής αγροτική χρήση ενδέχεται να υποστούν περισσότερο εντατικές χρήσεις στο μέλλον, με επακόλουθη απώλεια βιοποικιλότητας.

 

- 60% των κοραλλιογενών υφάλων ενδέχεται να χαθούν – ακόμη και μέχρι το 2030 – μέσω της παράνομης αλιείας, της ρύπανσης, ασθενειών, ξενικών ειδών, και να αποχρωματιστούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.


- Τα τελευταία 300 χρόνια, οι εκτάσεις των δασών στον πλανήτη έχουν συρρικνωθεί κατά περίπου 40%. Τα δάση έχουν χαθεί εντελώς σε 25 χώρες και ακόμη 29 χώρες έχουν χάσει περισσότερο από το 90% της δασικής τους έκτασης. Και η υποβάθμιση συνεχίζεται… (FAO 2001, 2006).


- Από το 1900, ο πλανήτης έχει χάσει περίπου το 50% των υγροβιοτόπων του. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα τα πρώτα 50 χρόνια του 20ου αιώνα στις βόρειες χώρες κυρίως και από το 1950 τα συστήματα αυτά δέχονται αυξανόμενη πίεση μέσω της μετατροπής τους σε άλλες χρήσεις γης (Moser κ.α., 1996).

 

- 30% των κοραλλιογενών υφάλων – οι οποίοι συντηρούν σε πολλές περιπτώσεις βιοποικιλότητα μεγαλύτερη από αυτήν των τροπικών δασών – έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μέσω της αλιείας, της ρύπανσης, ασθενειών και του αποχρωματισμού τους (Wilkinson 2004).

 

- Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 35% των μαγγρόβιων φυτών έχουν εξαφανιστεί. Σε μερικές χώρες η απώλεια αυτή έχει φτάσει και στο 80% μέσω της μετατροπής των περιοχών αυτών σε αγροτικές εκτάσεις, εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης και τον καταιγίδων (Millennium Ecosystem Assessment 2005a).


- Η εξαφάνιση των ειδών εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης έχει υπολογιστεί ότι προχωράει με ρυθμούς 1000φορές πιο γρήγορους απ’ ότι θα συνέβαινε φυσιολογικά (Millennium Ecosystem Assessment 2005b).


- Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι της Καραϊβικής έχουν μειωθεί κατά 80% μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Πηγή : Δίκτυο Μεσόγειος  SOS

Δακτυλογράφηση - Διαμόρφωση

Κωνσταντίνα Σκούρου - Κωνσταντίνα Μπραούλια-Δημήτρης Σαρρής-Κώστας Ντάτση

Γιώργος Μακρής