Το Σχολείο μας για το Περιβάλλον

Συμβουλές:

Ανακύκλωση

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα πλαστικά, γυαλιά και τα μέταλλα δεν είναι σκουπίδια. Η γη μας δεν έχει απεριόριστες ποσότητες αυτών των υλικών και επόμένως είναι σημαντικό να τα ανακυκλώνουμε ώστε να τα επαναχρησιμοποιούμε. Κατά αυτό τον τρόπο και ενέργεια εξοικονομούμε και φυσικούς πόρους διατηρούμε και πάνω απ'όλα επενδύουμε σε ένα καλύτερο αύριο.

 

Αλουμίνιο, γυαλί και χαρτί δεν το πετάμε στους πράσινους κάδους, αλλά στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης. Παλαιές ηλεκτρικές συσκευές δεν τις πετάμε στα σκουπίδια. Τις πηγαίνουμε για ανακύκλωση. Συνήθως οι μεγάλες αλυσίδες ηλετκρικών ειδών διαθέτουν ειδικούς κάδους όπου μπορούμε να αφήσουμε τις παλαιές μας συσκευές.

Τις μπαταρίες δεν τις πετάμε σε καμία περίπτωση στα σκουπίδια. Είναι τοξικές και επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον. Στο σχολείο μας, όπως και σε όλα τα σχολεία υπάρχουν ειδικές στήλες συλλογής μπαταριών.