Το Σχολείο μας για το Περιβάλλον

Συμβουλές:

Οι ζωγραφιές μας

Μερικές από τις ζωγραφιές μας με θέμα το περιβάλλον

 

 

Μερικές από τις ζωγραφιές μας από τη διαδραστική ιστοσελίδα www.coloringcrew.com με θέμα τη φύση και το περιβάλλον.