Το Σχολείο μας για το Περιβάλλον

Συμβουλές:

Ρύπανση Ευβοϊκού κόλπου

Ο Β. και Ν. Ευβοϊκός συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπινων δραστηριοτήτων – πόλεις, βιομηχανίες, διάφορες μορφές αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμό, παράκτιες καλλιέργειες – γεγονός που καθιστά πολύπλοκη τη διαχείριση και προστασία της περιοχής. Στην περιοχή δεν υπάρχει τακτική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οι επιστημονικές έρευνες είναι αποσπασματικές.

Στην περιοχή του Βορείου Ευβοϊκού αναπτύσσονται πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, με συχνά δυσμενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον:


· Χρήση σε καλλιέργειες χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που συχνά καταλήγουν στη θάλασσα
· Αστικά λύματα από αστικές δραστηριότητες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
· Μεταφορά σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων από το λιμανάκι Λάρκο στην απέναντι πλευρά, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Λάρκο
· Εργοστάσιο σόγιας

(Πηγή : Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS)

 

(Η καταπληκτική παραλία των Πολιτικών)