Το Σχολείο μας για το Περιβάλλον

Συμβουλές:

Μόλυνση Υδροφόρου Ορίζοντα

Ήδη εδώ και πολλά χρόνια πολλές πηγές και γεωτρήσεις στην περιοχή του κάμπου των Ψαχνών και της Τριάδας εμφάνιζαν μεγάλα ποσοστά Νιτρικών αλάτων και επομένως ήταν ακατάλληλα για πόση.

(Τα νιτρικά άλατα είναι καρκινογόνες ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον και έχουν αρνητικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Το πόσιμο νερό μπορεί να επιμολυνθεί από τις τοξικές αυτές ουσίες μέσω των εμπορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται ή ακόμη μέσω των ανθρώπινων ή ζωικών αποβλήτων.)

Τα τελευταία χρόνια όμως παρουσιάστηκε ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου βρίσκονταν πάνω από τα όρια στη Μεσσαπία Ευβοίας, Αποτέλεσμα ήταν πολλές γεωτρήσεις να σφραγιστούν και το νερό της βρύσης να είναι ακατάλληλο προς πόση. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες και πολλές γεωτρήσεις προς ανέυρεση νερού απαλλαγμένου από εξασθενές χρώμιο.

 

Τι είναι το εξασθενές χρώμια

Το εξασθενές χρώμιο ή Cr (VI): Είναι μια ένωση του χρωμίου ιδιαίτερα τοξική και καρκινογόνος. Το εξασθενές χρώμιο θεωρείται επικίνδυνο ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες. Δεν υπάρχει στη φύση ελεύθερο παρά μόνο σε κάποια σπάνια ορυκτά, όπως π.χ. στον κροκοΐτη, που συναντάται στη Σιβηρία. Γι’ αυτό, όπου αλλού το συναντάμε, είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Παράγεται κυρίως από βιομηχανικές διεργασίες (π.χ. αποτέφρωση αποβλήτων, κατασκευή χάλυβα κλπ.).Oι αιτίες για τις υψηλές τιμές σε χρώμιο, που εντοπίζονται σε υπόγεια ή και επιφανειακά νερά, αποδίδονται σε απόβλητα που προέρχονται κυρίως από βιομηχανικές μονάδες (βυρσοδεψία, βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων, τσιμέντων κλπ.). Αυτό συμβαίνει είτε γιατί μεγάλες επιχειρήσεις, παρόλο που διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, δεν τις χρησιμοποιούν, ρίχνοντας σε ρέματα και ποτάμια ανεπεξέργαστα τοξικά απόβλητα, είτε γιατί μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποχρέωση να μεταφέρουν με βυτιοφόρα σε εγκαταστάσεις προς επεξεργασία τα λύματά τους, δεν το κάνουν. Αντί γι’ αυτό, τα αδειάζουν στον κοντινότερο ποταμό ή λίμνη.

 


Επικίνδυνο για την υγεία μας είναι το εξασθενές χρώμιο και όχι το τρισθενές. O Παγκόσμιος Oργανισμός Υγείας (WHO - World Health Organisation), η Διεύθυνση Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (DHHS - Department of Health and Human Services), καθώς και η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA - Environmental Protection Agency) το έχουν κατατάξει στις καρκινογόνες ουσίες. Πειράματα που έγιναν σε ζώα (τους χορηγούσαν νερό με αρκετή ποσότητα χρωμίου) έδειξαν ότι τα περισσότερα εμφάνισαν καρκίνο, άλλα στα νεφρά, άλλα στο συκώτι, άλλα στο στομάχι και άλλα στα έντερα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμα επιδημιολογικές μελέτες που να το αποδεικνύουν.
- Αν το εξασθενές χρώμιο μπει σε μεγάλες ποσότητες στον οργανισμό μας μέσω της κατανάλωσης των μολυσμένων τροφών ή του πόσιμου νερού, είναι δυνατό να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και έλκη, βλάβες στα νεφρά και στο συκώτι. Προβλήματα υγείας είναι δυνατό να προκληθούν ακόμα και όταν κάποιος πίνει νερό με εξασθενές χρώμιο σε πολύ μικρές ποσότητες, αλλά συστηματικά επί χρόνια.
- Η εισπνοή όμως εξασθενούς χρωμίου, είτε σε μορφή αιωρούμενων μικροσωματιδίων είτε σε μορφή αεροζόλ (εισπνοή μικροσταγονιδίων νερού με εξασθενές χρώμιο), είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Και αυτό γιατί όταν εισπνέει κανείς τα σταγονίδια, δεν υπάρχει κάποιος αμυντικός μηχανισμός, και επομένως το εξασθενές χρώμιο δεν μετατρέπεται σε τρισθενές, όπως συμβαίνει με την κατάποσή του, όπου τα όξινα γαστρικά υγρά εξουδετερώνουν ένα μέρος του. Η καρκινογόνος ουσία εισέρχεται στη ρινική κοιλότητα και από εκεί καταλήγει στους πνεύμονες χωρίς να περάσει από κανένα φίλτρο προστασίας. Η βραχυχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, όπως βήχα και δύσπνοια, ενώ η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην όσφρηση, βρογχίτιδα, πνευμονία, ακόμα και καρκίνο του πνεύμονα.
- Η επαφή επίσης εξασθενούς χρωμίου με το δέρμα είναι δυνατό να προκαλέσει αλλεργικές και τοξικές δερματοπάθειες. Όταν μάλιστα κάποιος κάνει μπάνιο με νερό που περιέχει εξασθενές χρώμιο, υφίσταται πολλαπλή έκθεση, καθώς, πέρα από τη διείσδυση της καρκινογόνου ουσίας από τους δερματικούς πόρους, εισπνέει και τα μικροσταγονίδια του νερού.

Πηγή : www.vita.gr

 


Δακτυλογράφηση - Διαμόρφωση

  Βαλάντης Σούλιος - Σαμάντα Νόκαϊ - Δέσποινα Στούπα - Παναγιώτης Στρατής (Στ' Τάξη)

Σπυριδούλα Μπραούλια (Δ' Τάξη)