Το Σχολείο μας για το Περιβάλλον

Συμβουλές:

Απειλούμενα ελληνικά είδη

 

Οι μαθητές της 3ης τάξης με τη βοήθεια της δασκάλας τους Ιωάννας Λουπίδου έφτιαξαν μια παρουσίαση με τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα.

 

 

Οδηγίες Χρήσης

Μπορείτε να δείτε είτε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης διαδοχικά πατώντας το Play (βελάκι)

είτε να κάνετε κλικ στο ζώο που θέλετε και στη συνέχεια στο κουμπί "Πίσω" για επιστροφή στην αρχική σελίδα